Category: Platform STEDMIF

Innehållsförteckning

 • Hur en plattform som STUDMIG är uppbyggd och varför?
 • Hur skapas nyttor skapas och var det det finns nätverkseffekter, för vem?
 • Hur kan ledtider signifikant förkortas för utveckling och införande av samverkansuppdrag?
 • Vad är skillnaden mellan en Plattform, Infrastruktur, Byggblock och Specifikation.
 • Vad är nödvändig variation och onödig variation?
 • Hur resurser delas och finansieras.
 • Hur digital samverkan kan förenklas och effektiviseras.
 • Hur digital samverkan kan stödjas genom faserna; digitisering, digitalisering, digital transformation och digital innovation.
 • Hur plattformen framtidssäkras i tider av snabb förändring.
 • Hur kan Kris och Ö-drift kan införas och hanteras.
 • Hur samverkan mellan offentliga och privata sektorerna kan stödjas.
 • Hur leverantörer kan hjälpa till med innovation i plattformen.
 • Hur systemiskt tillit och rätt säkerhet skapas genom design.
 • Hur kan en samhällsförflyttning se ut avseende analog til digital adressering samt fysisk tillit til digitala certifikat.
 • Hur kan nudging, generativitet, och komplexitet hanteras?