Interweaving ...

SDK and Platform for eDelivery

Platform for eDelivery and the SDK Federation

 

Latest SDK and Platform for eDelivery Blogs

28 March 2024
One of the design qualities that design projects should consider is what changes in a solution, artefact or service are anticipated. Or, how should they evolve over time?This quality is often called the mutability or changeability of a solution. Both...
23 September 2023
Digitaliseringen i offentlig offentlig sektor är viktig men har fortfarande många utmaningar att ta sig igenom eller runt.En av dom är digital samverkan genom säkert och tillitsfullt utbyte av digitala meddelanden. Till exempel för att ersätta faxen....
23 September 2023
Detta är en platshållare för en framtida artikel om hur SGSI, Plattformen för eDelivery och SDK-federationen passar ihop. Teaser:De tre kompletterar varandra, dvs de ersätter inte varandra. Den enklaste integrationen mellan de tre är att skapa an ny ...